Eskalatorlar

Eskalatorlar

Liftlərlə müqayisədə daha çox sayda insan daşıma qabiliyyətinə malik olan eskalatorlar adətən liftlərin praktik olmadığı yerlərdə və yaxud onlarla birgə istifadə edilir. Pilləkənlə eyni boşluq məsafəsində rahatlıqla quraşdırıla bilən eskalatorlar eyni zamanda xarici mühitdə istifadə üçün hava şəraitinə dayanıqlı şəkildə istehsal edilir.

Eskalatorun dizaynında dəyər verdiyimiz başlıca element, müvafiq standartı pozmadan binanın konstruksiyası üçün ən uyğun eskalatorun təmin edilməsidir. 

Texniki xüsusiyyətləri:
  • Meyl bucağı: 30°-35°
  • Hərəkət sürəti: 0.5 m/san
  • Pillə genişliyi: 600 mm / 800 mm / 1000 mm
  • Pillə səviyyəsi: 2 / 3 / 4
  • Mühit: qapalı/ yarı açıq /tam açıq